asansor
Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile, Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki yolcu asansör ve yük asansörleri ile yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, Üçüncü Şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak sorumluluklarını poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altına alır.

Bu sigorta teminatı kapsamına sigortalının hizmetinde çalışan işçilerde dahil edilebilir.

5 Dakikada kolayca teklif alın!

BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN