Atık Yağ
Bu sigorta, tehlikeli maddeler ile ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasını kapsar.

5 Dakikada kolayca teklif alın!

BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN